«

»

Aug 22

Print this Post

Tutkimus: Tyttöihin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön vaikutus hyväksikäytetyn hengellisyyteen

Tässä kandin työssäni tarkastelen tyttöihin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön ja hengellisyyden yhteenkietoutumista.
Aihe kiinnostaa itseäni monestakin eri syystä, erityisesti kohtaamieni ihmisten ja tulevien työtehtävieni kautta.

Kuva lähde: http://www.differo.fi/tutkimus#.UDTJJNbiYn0

Kuva lähde: http://www.differo.fi/tutkimus#.UDTJJNbiYn0

Lisäksi seksuaalisen hyväksikäytön ja hengellisyyden välisen yhteyden tarkastelu on ajankohtaista etenkin viime vuosina esiin tulleiden, hengellisissä yhteisöissä tapahtuneiden hyväksikäyttötapausten myötä. Seksuaalisuus ja hengellisyys kietoutuvat yhteen monella tavalla ja tasolla, ja seksuaalisuudesta saattaa tulla hengellisissä yhteisöissä väline, jonka avulla hallitaan ihmisiä. Laitisen mukaan seksuaalinen hyväksikäyttö onkin erityisen haavoittavaa kun se tapahtuu yhteisössä jota leimaa vahva uskonnollinen ilmapiiri. Myös Paavo Kettunen viittaa seksuaalisuuden ja hengellisyyden väliseen yhteyteen toteamalla, että ankara uskonnollinen kasvatus ja sen myötä seksuaalisuuden totaalinen kieltäminen voivat johtaa kieroutuneeseen ja ahdistuneeseen seksuaalisuuteen.

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 1. Millaisia hengellisiä vaikutuksia seksuaalisella hyväksikäytöllä on tytöille, joiden hyväksikäyttö tapahtuu hengellisessä yhteisössä tai hengellisen vakaumuksen omaavassa perheessä? 2. Millaiset tekijät mahdollistavat tyttöjen seksuaalisen hyväksikäytön? Tutkin erityisesti tyttöihin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä, sillä Ritva Kajamaan mukaan suurin osa hyväksikäytöstä kohdistuu tyttöihin, ja miesten on todettu olevan syyllisiä 95 prosentissa tyttöihin kohdistuvista tapauksista. Lähestyn tutkimuskysymystäni kirjallisuusselvityksen kautta. Ensisijaisena tutkimusaineistona on seksuaalista hyväksikäyttöä koskeva yhteiskuntatieteellinen ja feministinen kirjallisuus.

Lue tutkimus lataamalla tästä linkistä: Seksuaalinen hyväksikäyttö tutkimus (pdf)

Permanent link to this article: http://www.lahetystyo.com/2012/08/22/tutkimus-tyttoihin-kohdistuvan-seksuaalisen-hyvaksikayton-vaikutus-hyvaksikaytetyn-hengellisyyteen/

Jätä kommentti!