Print this Page

Lähetystyö

 

Mitä on lähetystyö?

Wikipedia määrittelee Kristillisen Lähetystyön seuraavanlaisesti:
“Kristillinen lähetystyö on kristillisen kirkon toimi, jonka tarkoituksena on julistaa evankeliumia niille, jotka eivät sitä tunne. Kristilliseen lähetystyöhön liittyy usein yksittäisten lähetystyöntekijöiden ja ryhmien lähettäminen toisiin maihin tai toisille paikkakunnille kotimaassaan. Tähän on yleisesti liittynyt evankelioinnin lisäksi humanitääristä työtä, erityisesti köyhien ja syrjäytyneiden parissa.”

Uskomme siihen, että lähetystyön punainen lanka on seuraavanlainen:
Kristinuskon keskeisin sanoma on se, että Jeesus Kristus on kuollut koko maailman suntien edestä. Lähetystyö on tämän sanoman viemistä kaikille kansoille, kaikille ihmisille. Noin kolmannes maailman väestöstä ei kuitenkaan vielä tiedä Jeesuksen sovituskuolemasta juuri mitään. Suurin osa näistä ihmisistä on nuoria ja lapsia, jotka muodostavat yli puolet maailman väestöstä.

Hyvän sanoman viestittäminen on uskottu meille kristityille. Kansanlähetys toteuttaa tätä tehtäväänsä niin kotimaassa kuin suille työaloilla Aasiassa, Oseaniassa, Afrikassa ja Euroopassa. Henkilökohtainen usko ja suhde Jeesukseen Kristukseen sytyttää “lähetyskipinän”. Silloin sinusta tulee lähetysihminen, lähettäjä tai lähtijä. Sinullakin on mahdollisuus ja tilaisuus osallistua tähän tehtävään.

Miten lähetystyö on organisoitu Suomessa?

Lähetysjärjestöt

Kirkon lähetystyön kanavia Suomessa ovat 7 lähetysjärjestöä, jotka toimivat yli 30 maassa ja yli 400 lähetystyöntekijän voimin. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön kanavia ovat:

  • Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä
  • Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat ry,
  • Suomen Ev. lut. Kansanlähetys,
  • Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys,
  • Suomen Lähetysseura,
  • Suomen Pipliaseura,
  • Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland.

Voit tutustua lähetysjärjestöjen työhön ja toimintaan alla olevista linkeistä.

Muualla verkossa

 Meidän lähetystyömme

Kansanlähetyksen esittelyvideo

Kansanlähetyksen esittelyvideo kertoo järjestön toiminnasta ja arjesta. Lue lisää toiminnasta http://www.sekl.fi

 

Katso Lähetysseuran 150-vuotista historiaa kuvaava video Suomen Lähetysseura – Extreme-matkoja jo 150 vuotta! Elokuvan on tuottanut mediayhtiö Aito Media, jonka käsialaa ovat lukuisat Ylen tv-sarjat kuten Vaunu ja Telakka. Vuosisadat vaihtuvat ja ihmiset muuttuvat, mutta lähetystyön ydin pysyy samana: rakkauden töinä ihmiseltä ihmiselle:

Permanent link to this article: http://www.lahetystyo.com/lahetystyo/